Wednesday, April 25, 2012

there's more to being simply branded as Palikero...

dapat talaga, sa totohanan... kapag nanliligaw ka... lalo na't l/g/b/t ka... dapat sabay-sabay. may ilang pagpipilian.

walang personalan. hindi sa bastusan o anuman.

hindi kasi positibo ang dulot ng isahan, laluna't kung basted ang hantong.

hindi rin makatarungan na ang nililigawan mo ay maraming opsiyon at ikaw siya lang hanggang bastedin ka. dapat may mga pagpipilian ka rin at nang makagawa ng mas matalinong pasya... laluna sa panahon ngayong lahat ay temporal.

maikli lang ang buhay. madali lang magbago ang mga bagay. wala kang ibang pag-aari kundi ang sarili. hindi mo sakop ang desisyon ng ibang tao... kahit pa karelasyon. dapat ay praktikal at walang konserbatismo.


(some thoughts about the phenomenon of 'the back-up plan')

Friday, April 13, 2012

This Season's Fish Harvest



It's quite amusing to me seeing men (both straight and not) have been trying (and still trying) to pump up... quite too hard in the last several months (or weeks)... and to think (and i bet most of them would deny) that the real reasons are just basically everything that has to do with looking competitive in the beach scene market... and of course, the photo ops... for facebook.

Then, after all the works (glutathione, hairstyle ...and coloring too for some, tats and the ├╝ber overalls... and slammin bags and equipment) and you get to talk to them... ang pinaka-importanteng baon (and investment) ang nakalimutan.

Smarts.

Hello? Anyone in there?

The more pathetic are the older ones actually... the younger ones can always have the excuse that they're still too young to develop mature sensibilities and interesting personality.