Wednesday, April 25, 2012

there's more to being simply branded as Palikero...

dapat talaga, sa totohanan... kapag nanliligaw ka... lalo na't l/g/b/t ka... dapat sabay-sabay. may ilang pagpipilian.

walang personalan. hindi sa bastusan o anuman.

hindi kasi positibo ang dulot ng isahan, laluna't kung basted ang hantong.

hindi rin makatarungan na ang nililigawan mo ay maraming opsiyon at ikaw siya lang hanggang bastedin ka. dapat may mga pagpipilian ka rin at nang makagawa ng mas matalinong pasya... laluna sa panahon ngayong lahat ay temporal.

maikli lang ang buhay. madali lang magbago ang mga bagay. wala kang ibang pag-aari kundi ang sarili. hindi mo sakop ang desisyon ng ibang tao... kahit pa karelasyon. dapat ay praktikal at walang konserbatismo.


(some thoughts about the phenomenon of 'the back-up plan')

No comments:

Post a Comment