Saturday, December 31, 2011

year turn reflections

facebook status 20 hours ago

kahapon habang paalis ng paliparan sa NAIA naisip ko na matagal-tagal rin akong nagpalipad ng saranggola ng iba... naghatid ng mga umaalis... tumanaw para sa mga naglayag.

itong taon... marami rin namang unos na gumiba nung sistema ko...

nakapapagod... nakadudurog ng moral.

subalit nalampasang muli gaya ng marami na ring sigalot ng mundo ko.

nawa ang kinahulugan ko na ngayon ay isang dalisay na batis na wala nang humpay na aagos... raragasa.


12:13am facebook status update

a few minutes after the start of the new year would've been again a significant number in my life... in a parallel universe that would have made that other me the luckiest guy in the planet...

so, i'm just thankful to my cousins i'm not spending the new year alone... the way i had initially planned it... i need not make a big thing of what this few minutes after the new year would have meant in another time in my life.


facebook status 11: 44am

Never mind that I can't recall a long list of good things to smile back on in 2011... I love reading the good stuff you guys loved about your past year. This year i hope I could do the same.

I am glad that at least I still got my family to be there and erase for the moment every uncomfortable memory and meaning that I have of the turn of the year. And grateful to them for being there when my world ended a year ahead. I'm in a better place now.

No comments:

Post a Comment